Vhodná firemná kultúra, podpora a rozvoj manažérov i zamestnancov, optimálne procesy a správne personálne nástroje podporujú úspešnosť a prosperitu firmy

Sme spoľahlivým partnerom, ktorí podporuje svojimi službami rozvoj a úspešnosť firiem, tímov i jednotlivcov.

Pre našich klientov nachádzame jednoduché, transparenté a systémové riešenia.

Máme mnohoročné praktické skúsenosti z oblastí riadenia ľudí, optimalizácie procesov, tvorby a zavádzania systémov personálneho manažmentu, riadenia projektov, budovania pracovných tímov, motivácie a rozvoja zamestnancov.

Formy spolupráce

  • riadenie projektov
  • mapovanie a optimalizácia procesov
  • nastavovanie personálnych nástrojov a systémov
  • interim manažment
  • facilitácia
  • teamwork
  • lektoring
  • koučing
  • psychometria

Spoločnosť a_set, s.r.o. spolupracuje so skúsenými konzultantami, koučmi a lektormi

Ing. Iveta Uhrová - majiteľka, konateľka spoločnosti / konzultant, kouč, lektor, facilitátor /

Má dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu, z toho viac ako 10 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Zodpovedala za personálnu stratégiu a politiku, plány personálnych nákladov, systémy a nástroje personálneho riadenia, rozvoj a vzdelávanie manažérov i zamestnancov a spracovanie zamestnaneckých záležitostí.

Od roku 2007 pôsobí ako lektor, facilitátor, kouč a konzultant.

Zameriava sa na projekty, ktoré podporujú budovanie výkonovo orientovanej firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov.

Po úspešnom absolvovaní kurzov získala certifikáty a osvedčenia kouč Systemického manažmentu a koučovania ( r. 2007) , konzultant Lean Six Sigma Green Belt ( 2012) a konzultant Lumina Spark (2017)."